جولیان آسانژ قصد تسلیم شدن به پلیس را ندارد

جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس که اکنون به سفارت اکوادور در لندن پناه برده، گفته که بنا ندارد خودرا تسلیم پلیس بریتانیا کند.

آقای آسانژ که مطابق حکم دادگاه باید به سوئد استرداد شود، مدعی است که اتهام آزار جنسی به خاطر افشای اطلاعات محرمانه برای او "تراشیده" شده و انگیزه های سیاسی در پشت اتهام های او قرار دارد و به همین علت این "حق" اوست که پناهنده شود و نباید بریتانیا او را مسترد کند.

اکوادور هنوز تصمیم نگرفته که پناهندگی به آقای آسانژ اعطا کند یا خیر اما پلیس لندن می داند که تا هنگام حضور جولیان آسانژ در داخل سفارت اکوادور، نمی تواند وی را بازداشت کند.

بنابر قوانین دیپلماتیک جهانی، داخل سفارتخانه ها و مستقلات کشورها بخشی از خاک آنها محسوب می شود.