محمود احمدی نژاد به لندن 'نمی‌رود'

مهدی هاشمی، از نمایندگان مجلس می گوید که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران قصد حضور در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک لندن را ندارد.

خبرگزاری نیمه دولتی فارس روز پنجشنبه (هشتم تیر - ۲۸ ژوئن) به نقل از آقای هاشمی نوشت: "هرگونه تصمیمی برای سفر رییس جمهور به المپیک لندن منوط به تصمیم گیری های بعدی و با توجه به فضای بین المللی اتخاذ خواهد شد."

چندی پیش اخباری درباره تمایل آقای احمدی نژاد برای حضور در مراسم افتتاحیه المپیک لندن منتشر شده بود اما در گزارش امروز فارس همچنین به نقل از محمدرضا فرقانی، مدیر دفتر امور بین الملل نهاد ریاست جمهوری آمده: "تاکنون هیچ برنامه ای برای این منظور مطرح نشده است."

تاکنون سابقه نداشته که رئیس جمهور ایران در بازی های المپیک حضور داشته باشد، فقط محمود احمدی نژاد در بازی های پارالمپیک ۲۰۰۸ به پکن سفر کرد.

چندی پیش گفته شد که آقای احمدی نژاد به دلیل احتمال انگشت نگاری از مقام های ایرانی برای حضور در بازی های المپیک ۲۰۱۲ به لندن نخواهد رفت.