یکصدهزار نفر در ایران مامور امر به معروف می شوند

احمد زرگر دبیر "ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی" وابسته به قوه قضائیه گفته است که ۷۰ هزار نفر مامور اجرایی امر به معروف داریم که تا پایان سال تعداد آنها به ۱۰۰ هزار نفر می رسد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زرگر گفته که "ما نمی توانیم در جامعه بی تفاوت باشیم و شاهد پرپر شدن جوانان جامعه خویش باشیم."

به گفته آقای زرگر، امر به معروف و نهی از منکر مبنای اصلی پیشگیری از وقوع جرم است و "ما باید فقط با زبان و به صورت دست جمعی امر به معروف کنیم."

در وبسایت ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی قوه قضائیه آمده که ماموران ارشاد امر به معروف این ستاد توسط ائمه جمعه و معتمدان محلی معرفی می شوند و بعد از شناسایی و گزینش، آموزش های لازم را در زمینه احکام، اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر می بینند.

آنطور که در این وبسایت توضیح داده شده، ماموران ارشاد امر به معروف و نهی از منکر کار انتظامی نمی کنند ولی "به عنوان معتمد دستگاه قضایی موارد را به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی گزارش" می دهند و برای رفع مشکلات محلی تصمیم گیری می کنند.

این ستاد بر اساس بخشنامه‌ محمود هاشمی شاهرودی رییس رئیس وقت قوه‌ قضاییه در دی ماه سال ۱۳۸۳ تشکیل شده اما به گفته آقای زرگر تا تیرماه سال ۱۳۸۵ فعال نبود و اکنون در سراسر کشور ۷۰ هزار نفر به عنوان اعضای ستاد پیشگیری هستند.

در ایران نهادهای دیگری نظیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، بسیج سپاه پاسداران و نیروی انتظامی نیز در زمینه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارند ولی حوزه وظایف آنها در زمینه امر به معروف به درستی مشخص نیست.