اجتماع طرفداران رئیس جمهوری منتخب مصر

در آستانه برگزاری مراسم ادای سوگند محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب مصر، قرار است او برای چند هزار تن از هوادارانش که در میدان تحریر قاهره اجتماع کرده اند سخنرانی کند.

روز شنبه آقای مرسی در برابر قضات دادگاه قانون اساسی ادای سوگند می کند هر چند گروه اسلامگرای اخوان المسلمین مایل بوده است تا این مراسم در برابر نمایندگان پارلمان برگزار شود.

در نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از سقوط حکومت حسنی مبارک، اخوان المسلمین و سایر گروه های اسلامگرا توانستند اکثریت قابل توجه کرسی ها را در اختیار بگیرند.

چند هفته پیش دادگاه قانون اساسی مصر پس از شش ماه، انتخابات پارلمانی را غیرقانونی اعلام کرد و به انحلال پارلمان رای داد.