چین وبسایت بلومبرگ را فیلتر کرد

دسترسی کاربران چینی به وبسایت بلومبرگ توسط مقامات محدود شده است.

به نظر می‌رسد این تصمیم به واسطه انتشار مطلبی در وبسایت بلومبرگ باشد که درباره ثروت خانواده معاون نخست‌وزیر، آقای ژی جینپینگ نوشته شده بود.

چین به طور مکرر شبکه اینترنت را محدود می‌کند. دو روز پیش دسترسی به صفحات نیویورک تایمز در شبکه‌های اجتماعی در چین محدود شده بود.

بناست تا ژی جینپینگ رییس‌جمهور آینده چین باشد.