'احساس خطر' وزارت بهداشت ایران از روند خروج پرستاران از کشور

یک مقام‌ سازمان نظام پرستاری ایران به خبرگزاری مهر گفته است که روزانه ۴۰ پرستار خواهان دریافت معرفی نامه برای اعزام به خارج می‌شوند.

صدیقه سالمی گفته است که وزارت بهداشت ایران به همین خاطر احساس خطر کرده است.

او به کمبود نیروی پرستاری در کشور و شرایط سخت کاری آنها اشاره کرده و گفته است به دلیل تسهیلات کشورهایی چون کانادا، آمریکا و استرالیا، پرستاران ایرانی جذب این کشورها می‌شوند.

خانم سالمی گفته است که دولت متوجه قضیه شده و وزارت بهداشت هم خطر را احساس کرده است.