'بازداشت فروشنده تجهیزات نظامی در اینترنت در ایران'

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران، فتا، اعلام کرده است که "در رصد سایت‌های اینترنتی" به سایتی برخورد کردند که در فضای اینترنت تجهیزات نظامی به فروش می‌رسانده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، روز شنبه ۱۰ تیر، ۳۰ ژوئن گزارش داد که پس از تحقیقات "گسترده و تخصصی"، پلیس فتا در استان البرز، شخصی را به عنوان متولی این سایت شناسایی و دستگیر کرده است.

بر اساس این گزارش پلیس در بازرسی از خانه این شخص "چندین فقره تجهیزات امنیتی و نظامی" را کشف و ضبط کرده است.

سرهنگ مهدی کاکوان، رئیس پلیس فتا در استان البرز در این رابطه گفت: "خرید و فروش تجهیزات نظامی و امنیتی در فضای مجازی جرم تلقی شده و با عاملین آن برخورد قانونی و قاطع خواهد شد."

پلیس فتا کمتر از یک سال پیش به منظور"حفاظت از هویت دینی، مراقبت از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به محلی برای انجام عملیات غیرقانونی و جلوگیری از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه" توسط پلیس ایران تشکیل شد.