افزایش نرخ بیکاری در آلمان

بنا به آمارهای رسمی نرخ بیکاری آلمان در ماه ژوئن به ۶.۸ درصد رسیده است.

این سومین ماه متوالی است که بیکاری در آلمان بالا می‌رود.

اقتصاد آلمان بهترین وضع را میان سایر کشورهای اروپایی دارد و در هر دو سال گذشته سالانه ۳درصد رشد کرده است. با این حال تداوم بحران اقتصادی اروپا بر اقتصاد این کشور نیز اثر گذاشته است.

به نظر می‌رسد که با توجه به تضعیف بازار کار آلمان، تقاضای داخلی این کشور نتواند افت تقاضای خارجی را، جبران کند. افت تقاضای خارجی به نوبه خود به صادرات این کشور ضربه می‌زند.