راه‌پیمایی کابلی ها در اعتراض به غصب زمین

دهها نفر از ساکنان کابل در اعتراض به آنچه که غصب زمین از سوی زورمندان می خواندند، راه‌پیمایی کردند.

این افراد از جمله کسانی هستند که می گویند در زمان حاکمیت مجاهدین، از آنها در بدل زمین پول اخذ شده بود، اما تا حالا این زمین ها در اختیار آنان قرار داده نشده است.

تظاهرکنندگان شعارهای علیه شهرداری کابل سر داده و از مقامات خواستند که به درخواست آنها رسیدگی شود.

با این حال، شهرداری کابل می گوید که توزیع زمینهای کابل در حکومت های سابق، قبل از استملاک آن صورت گرفته و حالا زمین کافی در کابل وجود ندارد تا به این افراد داده شود.

محمد یونس نواندیش، شهردار کابل گفت که این مسئله برای آنها مشکل بزرگی ایجاد کرده است.

اما علاوه بر این، انتقاد دیگری نیز وجود داشته که در سالهای اخیر، شماری از افراد زورمند از جمله مقامات دولتی، زمین های را که قبلا به مردم عادی توزیع شده بود، غصب کرده اند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی زمین های غصب شده و جلوگیری از ادامه این روند، یک کمیسیون دولتی نیز ایجاد کرده، اما تا حالا به این مشکل رسیدگی جدی نشده است.