دانشگاه لرستان: سایت‌های 'ضدارزشی' را هک می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون فرهنگی دانشگاه لرستان گفته است که این دانشگاه به هک کردن "سایت‌های ضدارزشی" می‌پردازد.

آقای خدایی گفته است که به انجمن علمی دانشجویی انفورماتیک دانشگاه لرستان دستور داده شده است "هک سایت‌های داخلی و خارجی را که تولیدکننده اخلاق ضدارزش هستند" در اولویت قرار دهد.

پیش از این گروهی ناشناس موسوم به "ارتش سایبری ایران" هم اقدام به هک سایت‌های مخالفان حکومت ایران می کرد.

همچنین مقامات مختلف ایرانی بارها درباره توانایی‌های این کشور در "جنگ نرم" و "جنگ سایبری" اظهار نظر کرده‌اند، اما گفته‌های معاون فرهنگی دانشگاه لرستان از موارد نادری است که یک مقام رسمی از "هک" سایت‌هایی که مورد تایید حکومت ایران نیستند خبر می‌دهد.