هاولانژ رئیس سابق فیفا 'رشوه گرفته بود'

اسناد دادگاه در سوئیس آشکار کرده است که ژائو هاولانژ رئیس سابق فیفا از شرکت بازاریابی "آی اس ال" مبالغ عظیمی رشوه دریافت کرده بود.

براساس این اسناد هاولانژ حداقل ۱.۵ میلیون فرانک سوئیس و ریکاردو تیکسیرا عضو کمیته اجرایی فیفا حداقل ۱۲.۴۷ میلیون فرانک سوئیس دریافت کرده بود.

گزارش دادستانی سوئیس که توسط سازمان جهانی فدراسیون فوتبال، فیفا، منتشر شده نشان می دهد که این دو نفر ممکن است در مجموع ۲۱.۹ میلیون فرانک سوئیس رشوه دریافت کرده باشند.

آنها تنها دو مقام فیفا هستند که در گزارش دادستانی از آنها نام برده شده است.

هاولانژ در سال ۱۹۹۸ پس از ۲۴ سال از ریاست فیفا بازنشسته شد و جای خود را به سپ بلاتر داد.

او که اکنون ۹۶ سال دارد و برزیلی است اخیرا در شهر ریو دو ژانیرو تحت مراقبت های شدید بهداشتی بوده است.