حسین رونقی با وثیقه یک میلیارد تومانی به مرخصی آمد

حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس منتقد دولت ایران، بعد از گذشت ٣٢ ماه زندان، امروز ۱۲ تیرماه با وثیقه یک میلیارد تومانی به مرخصی آمد.

به گزارش سایت کلمه، آقای رونقی ملکی که در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳٨٨ بازداشت شده بود.

او که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر و رییس جمهور، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است در زندان دچار آسیب کلیه شد. به گفته پدر او، آقای رونقی ملکی یک کلیه خود را به طور کامل از دست داده و کلیه دیگرش ۲۰ درصد از بین رفته است.

حسین رونقی ملکی در محیط مجازی با نام بابک خرم دین شناخته می شد.