دستگیری مظنون به رهبری بزرگترین گروه قاچاق مواد مخدر کلمبیا

پلیس کلمبیا، فردی را دستگیر کرده که مظنون به رهبری بزرگترین گروه قاچاق مواد مخدر این کشور است.

بعد از خبری که به پلیس در استان کیندیو رسید، آنها ادیسون پالائز را پیدا کرده و دستگیرش کردند.

مقام ها می گویند که این فرد بعد از آنکه رئیس پیشین این گروه خودش را تحویل پلیس داده بود به ریاست گروه لوس راستروخوس در آمده بود.

این گروه در کار قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اخاذی است.

ادیسون پالائز همچنین متهم به دست کم سی قتل است.