ده‌ها زخمی در درگیری پلیس و دانشجویان در گواتمالا

ده‌ها نفر در جریان درگیری میان پلیس و دانشجویان در گواتمالا مجروح شدند.

گزارش شده که وزرای آموزش و کشور گواتمالا هم در میان مجروح شدگان بودند.

دانشجویان به تغییرات در سیستم آموزشی اعتراض دارند.

این دانشجویان در حال تحصیل برای معلم شدن بودند و به طولانی شدن مدت تحصیلشان از سه سال به پنج سال معترضند.