پانزده سال زندان برای پلیس افغان به جرم تجاوز جنسی

دادگاهی در شرق افغانستان، یک فرد متهم به تجاوز جنسی به یک پسر خردسال را به تحمل پانزده سال زندان محکوم کرده است.

این فرد، از محافظان امنیتی دادستانی (سارنوالی) ولایت کنر بوده و متهم بود که یک پسر خردسال را چند ماه قبل از یک هتل با خود برده و به او تجاوز جنسی کرده است.

این دادگاه در ولایت کنر که به شکل علنی برگزار شد، به یک نفر دیگر نیز به جرم زمینه سازی در تجاوز جنسی، حکم پنج سال زندان داد.

قاضی دادگاه گفت که این فرد، علاوه بر تجاوز جنسی، به سوءاستفاده از وظیفه و یونیفورم پلیس نیز محکوم شده است.

قربانی تجاوز جنسی در جلسه دادگاه حضور نداشت، اما کارمندان بخش پزشکی قانونی در دادگاه گفتند که آزمایش های آنان ثابت کرده که این پسر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.