رئیس بانک بریتانیایی متهم به دستکاری در نرخ بهره استعفا داد

باب دایاموند، رئیس بارکلیز، یک بانک بریتانیایی که به دستکاری در نرخ اصلی بهره متهم شد بود سرانجام از سمت خود کناره گیری کرده هر چند پیشتر چنین تصمیمی را رد کرده بود.

روز دوشنبه این هفته، مارکوس اگیوس، رئیس هیات مدیره بانک نیز کناره گیری خود را اعلام کرد اما قرار است تا یافتن افراد جدیدی در سمت مدیریت ارشد بانک، به خدمت ادامه دهد.

هفته گذشته اعلام شد که نهادهای مالی و قضایی آمریکا و بریتانیا این بانک بریتانیایی را به دلیل تخلف حرفه مبلغی معادل نیم میلیارد دلار جریمه کرده اند.

مقامات ارشد دولت بریتانیا عملکرد بانک را مورد انتقاد شدید قرار دادند و مدیران بانک را مسئول لطمه زدن به اعتبار نهادهای مالی این کشور دانستند.