دولت برمه تعدادی زندانی سیاسی را آزاد کرد

به گزارش منابع دولتی در برمه، "بنا بر ملاحظات بشردوستانه و به منظور کمک به تضمین امنیت کشور و آشتی ملی" چهل و شش زندانی مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شده اند.

به گفته فعالان طرفدار دموکراسی، نیمی از آزاد شدگان از زندانیان سیاسی بوده اند.

در ماه های اخیر، صدها تن از کسانی که به دلیل مخالفت با حکومت نظامیان برمه در بازداشت به سر می بردند، آزادی خود را باز یافته اند و آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان برمه، خواستار آزادی سیصد و سی نفر دیگری شده که با اتهامات سیاسی در حبس به سر می برند.

دولت نظامی برمه که به خاطر نقض حقوق بشر هدف تحریم کشورهای غربی قرار داشت، سرانجام از چند ماه پیش یک رشته اصلاحات را برای پیشبرد دموکراسی در این کشور به اجرا گذاشته است.