ممنوعیت استفاده از راننده مرد برای سرویس دبیرستان‌های دخترانه

سرهنگ محسن مهرابی،رئیس پلیس ترافیک شهری ایران اعلام کرد: "به کارگیری رانندگان مرد برای سرویس مدارس دختران دبیرستانی ممنوع است و به جای آن باید از تاکسی‌های بانوان استفاده شود".

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اشاره به اینکه خودروها از نظر ایمنی توسط پلیس و شهرداری ها کنترل می شوند، گفت: "صلاحیت عمومی رانندگان سرویس مدارس باید توسط پلیس بررسی و تائید شود."

رئیس پلیس ترافیک شهری اضافه کرد: "در سال تحصیلی جدید با مدیران مدارس و افرادی که سرویس غیرمجاز به کارگیرند برخورد و در صورت بروز حادثه فرد مقصر براساس ماده ۱۴ به مراجع قضایی معرفی می شود."