آفریقای جنوبی 'شامپانزه های مهاجم' را نخواهد کشت

مقامات آفریقای جنوبی گفته اند دو شامپانزه که در محل زندگی خود در یک پارک جنگلی به یک دانشجوی آمریکایی حمله و او را به شدت زخمی کردند، کشته نخواهند شد.

پنجشنبه گذشته، این دانشجوی آمریکایی که آندرو اوبرله نام دارد با بالا رفتن از حصار اطراف محل زندگی این دو حیوان، وارد محوطه مورد استفاده آنها شد و هدف حمله قرار گرفت و در حال حاضر، در بیمارستان بستری است و حال او وخیم گزارش شده است.

به گفته مقامات آفریقای جنوبی، این دو شامپانزه بر اساس غریزه، از حریم زندگی خود دفاع می کردند و درنتیجه نمی توان آنها را ماهیتا مهاجم دانست.

پارک جنگی موسسه جین گودال در شمال شرق آفریقای جنوبی محل زندگی بیش از سی شامپانزه است که از مادر خود جدا شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.