رهبران مذهبی کنیا بر مبارزه با خشونت و تعصب تاکید کردند

در پی حمله به چند کلیسا در شهر گاریسا در کنیا که به کشته شدن دست کم پانزده نفر منجر شد، رهبران ادیان مختلف در کنیا از جمله روحانیون ارشد مسلمان گفته اند که در مقابله با خشونت مذهبی وحدت نظر دارند.

ادان واچو، رئیس شورای بین الادیان کنیا، گفته است که مسلمانان در نظر دارند با تشکیل گروه های پاسدار، به نگهبانی از کلیسا ها مبادرت کنند.

آقای واچو، که رئیس شورای عالی مسلمانان کنیا هم هست، حمله به کلیساها را به تروریست هایی نسبت داده که در نظر دارند همانند نیجریه، بین مسلمانان و مسیحیان کنیا اختلاف افکنی کنند.

بیش از ٨٠ درصد از مردم کنیا مسیحی هستند و مسلمانان حدود ١٢ درصد جمعیت را تشکیل می دهند.