روزنامه روسی: غرب خواستار تبعید بشار اسد به روسیه است

به نوشته یک روزنامه روسی، آمریکا و کشورهای غربی می کوشند روسیه را راضی کنند تا به منظور کمک به حل بحران سیاسی سوریه، میزبانی بشار اسد، رئیس جمهوری آن کشور را به عنوان تبعیدی قبول کند اما روسیه تا کنون این پیشنهاد را نپذیرفته است.

روزنامه روسی کومرسانت به نقل از یک منبع دیپلماتیک این کشور نوشته است که انگیزه کشورهای غربی در طرح این تقاضا این است که حضور آقای اسد در صحنه سیاسی سوریه به اصلی ترین مانع برای پایان دادن به پانزده ماه خشونت و خونریزی در آن کشور تبدیل شده است.

روز شنبه این هفته، روسیه و کشورهای غربی و چند کشور دیگر در اجلاسی در ژنو به بررسی طرح کوفی عنان شامل تشکیل دولت موقت انتقالی در سوریه پرداختند اما روسیه با فشار بر آقای اسد برای کناره گیری به منظور اجرای این طرح مخالفت کرد.

این روزنامه می افزاید که با وجود حمایت از بشار اسد، دولت روسیه احتمال ادامه زمامداری او را بیش از ۱۰ درصد ارزیابی نمی کند و برخی تحلیلگران روسی معتقدند که موقعیت آینده این کشور در افکار عمومی منطقه نباید قربانی پافشاری در حمایت از حکومتی ناپایدار شود.