فاجعه نیروگاه اتمی ژاپن 'نتیجه خطای مسئولان بود'

هیات تحقیق در مورد فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن که در اثر زمین لرزه و سونامی در آن کشور روی داد، این واقعه را به اشتباه و کوتاهی مسئولان نسبت داده است.

در گزارش این هیات که توسط پارلمان ژاپن منصوب شده بود آمده است که این فاجعه نتیجه یک رشته خطاهای اجتناب پذیر انسانی و بی توجهی مسئولانی بوده که می توانستند به سادگی از آن پیشگیری کنند.

رئیس هیات افزوده است که بسیاری از کارکنان در رده های پائین تر، به دلیل "فرهنگ ژاپنی اطاعت از مافوق" برای رفع نواقصی که مشاهده می کردند از خود ابتکار عمل به خرج ندادند.