نیجریه هیات دولتی به بازی‌های المپیک نمی‌فرستد

دولت نیجریه گفته است که به منظور صرفه جویی در هزینه ها، از اعزام هیات دولتی همراه با ورزشکاران این کشور به لندن خودداری می کند.

وزیر ورزش نیجریه گفته است که در گذشته، مقامات همراهی کننده ورزشکاران از فرصت مسافرت به خارج برای تفریح و وقت گذرانی استفاده می کردند و حضور آنان ارتباطی با مسایل ورزشی نداشته است.

وی افزوده است که فرمانداران ایالتی نیجریه که مایل به مشاهده بازی های لندن هستند باید به عنوان شهروندان عادی و با هزینه شخصی به این سفر بروند.