بازداشت مظنونین به برنامه‌ریزی حملات تروریستی در بریتانیا

پلیس بریتانیان پنج مرد و یک زن را به ظن برنامه ریزی برای دست زدن به عملیات تروریستی در لندن بازداشت کرده است.

به نظر می رسد که بازداشت این افراد با توطئه گروه های تندرو اسلامگرا برای حمله به هدف هایی در بریتانیا مرتبط بوده است.

در عین حال، پلیس گفته است که این بازداشت ها به بازی های المپیک لندن، که سه هفته دیگر افتتاح می شود، ارتباطی ندارد و تهدیدی برای این بازی ها محسوب نمی شده است.