ویکی‌لیکس انتشار ایمیل‌های دولتی سوریه را آغاز کرد

وبسایت ویکی‌لیکس، که به خاطر انتشار اسناد دولتی به خصوص مدارک دولتی آمریکا شهرت دارد، گفته است که انتشار بیش از دو میلیون ایمیل دولتی سوریه را آغاز کرده است.

سارا هریسون، سخنگوی ویکی‌لیکس گفته است که ایمیل های مورد نظر بین اوت سال ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۱۲ توسط شخصیت های سیاسی، مقامات دولتی و شرکت های وابسته و مرتبط با دولت مبادله شده است.

در ماه مارس سال جاری، ویکی‌لیک ایمیل هایی را منتشر کرد که، به گفته این وبسایت، توسط بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، مبادله شده و حاوی مطالبی در مورد خریدهای کلان همسر رئیس جمهوری بود.