هشدار سازمان ملل درباره خشونت‌های بی‌سابقه در سوریه

سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که دو طرف در سوریه به یک راه حل نرسند، شاهد خشونت های بی سابقه در این کشور خواهیم بود.

ژان ماری گویرنو، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در مورد سوریه، به بی‌بی‌سی گفت توافقنامه ای که هفته گذشته در ژنو به امضاء رسید، تنها آغاز راه است.

آقای گویرنو گفت باید برای رسیدن به این توافق، مذاکرات طولانی میان دولت سوریه و مخالفان صورت گیرد.

او در ادامه گفت برای خاتمه خشونت ها، سازمان ملل متحد و ناظران آن نیاز به همیاری جامعه بین المللی دارند.