کلیسای انگلیکن ارتقای زنان به مقام اسقفی را بررسی می‌کند

روز جمعه، ١٦ تیر (٦ ژوئیه) شورای تصمیم گیری کلیسای انگلیکن - موسوم به سیند - نشستی را برگزار می کند که ممکن است به موافقت این کلیسا با ارتقای زنان به مقام اسقفی منجر شده و به سنتی دیرین که این مقام را مختص مردان می دانسته پایان دهد.

پیش از این کلیسای انگلیکن زنان را به کشیشی قبول کرده و در حال حاضر، بیش از یک سوم کشیشان این کلیسا را زنان تشکیل می دهند که بسیاری از آنان انتظار دارند به مقام اسقفی نیز برسند.

در عین حال، برخی از پیروان این کلیسا اسقف های زن را قابل قبول نمی دانند و به همین دلیل هم انتظار می رود در صورت تصویب انتصاب زنان به اسقفی، ترتیباتی نیز اتخاذ شود که سنتگرایان بتوانند در صورت تمایل، به اسقف های مردی که با آنان همفکر هستند دسترسی داشته باشند.