حمایت وزیر فرهنگ ایران از تعطیلی کانون فیلم هشت و نیم

محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد ایران، در بازدید از کانون فیلم هشت و نیم، که نزدیک یک هفته پیش به دست پلیس ایران پلمب شده بود، از بسته شدن این کانون ابراز خرسندی کرد.

آقای حسینی گفته است مراکزی از این دست "پاتوقی" برای افرادی هستند که اهدافشان "قطعا با اهداف نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد."

او گفته است: "جای تشکر و قدردانی از نیروی انتظامی است که این مراکز را به موقع شناسایی می‌کند."

او از "هنرمندان" و "مردم" خواسته است که مکان‌های مشابه را شناسایی و گزارش کنند.

آقای حسینی ابراز امیدواری کرده است که این اقدام پلیس ایران "درس عبرتی" برای سایرین باشد.