روزنامه‌نگار ایرانی‌تبار، سخنگوی رئیس‌جمهور آلمان شد

یواخیم گاوک، رئیس‌جمهور آلمان، فردوس فرودستان، روزنامه‌نگار زن ایرانی‌تبار را به عنوان سخنگوی خود برگزید.

خانم فرودستان پیش از این در روزنامه‌های فرانکفورتر، تاگستسایتونگ و روندشاو و رادیوی آلمان غربی به عنوان نویسنده و مجری همکاری داشته است.

او در مدرسه روزنامه‌نگاری هامبورگ تدریس می‌کند و کرسی روزنامه‌نگاری دانشگاه دورتموند را نیز در اختیار دارد.

او دانش‌آموخته حقوق و علوم سیاسی است و کتاب‌هایی با موضوع مهاجرت و ادغام مهاجران در جامعه میزبان نوشته است. او همچنین از میان خانواده‌های مهاجر به آلمان روزنامه‌نگارانی را تربیت می‌کند.

خانم فرودستان در فرایبورگ و از مادری آلمانی و پدری ایرانی متولد شده است.

پیش از خانم فرودستان، آندریاس شولز سخنگوی رئیس‌جمهور آلمان بود.