'شاعر حامی جنبش سبز، پنج سال از شعر خوانی منع شد'

به گزارش سایت کلمه، مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر حامی جنبش سبز به سه سال حبس و پنج سال محرومیت از شعرخوانی محکوم شد.

بنابر این گزارش، آقای بادکوبه‌ای در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به سه سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از شعرخوانی در انجمن‌ها و سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مصطفی بادکوبه‌ای اواخر سال ۸۹ در منزل خود بازداشت شد.

سایت کلمه اشاره ای به اتهام آقای بادکوبه ای نکرده است.

مصطفی بادکوبه ای شعرهای فراوانی در انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد سروده بود و در انجمن ها نشست ها و گردهمایی های مختلف به خواندن اشعارش می‌پرداخت. وی اخیرا غالبا شعرهایش را در حمایت از جنبش سبز می سرود.