در حمله افراد مسلح به نیروهای ارتش پاکستان هفت نفر کشته شدند

ارتش پاکستان اعلام کرده است که مردانی مسلح به سمت یک اردوگاه نظامی آتش گشوده و هفت نفر از نیروهای محافظ آن را کشته‌اند.

در این حمله ۵ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

این حمله در نزدیکی شهر صنعتی وزیرآباد در حدود صد مایلی جنوب‌شرق اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان رخ داده است.

گزارش شده است که نیروهای نظامی زمانی که در نزدیکی یک رودخانه اردو زده بودند، مورد حمله قرار گرفته‌اند.

نیروهای نظامی پاکستان در حال مقابله با شورشیان اسلامگرا در شمال غرب این کشور هستند، ولی گفته می‌شود که حمله به ارتش در منطقه‌ای که حمله اخیر رخ داده است، چندان معمول نیست.