محاکمه راتکو ملادیچ، فرمانده سابق صرب‌های بوسنی آغاز شد

یکی از بازماندگان کشتار در بوسنی به عنوان اولین شاهد در دادگاه راتکو ملادیچ، فرمانده سابق صرب‌های بوسنی حضور یافت.

الودین پاسیچ، در ارتباط با حمله نیروهای صرب به دهکده گرابوویتسا در بوسنی در این دادگاه حضور یافت.

در جریان این حمله حدود یکصد و پنجاه نفر در سال ۱۹۹۲ کشته شدند.

آقای پاسیچ در این دادگاه گفت که او به همراه خانواده اش از پنجره ای کوچک در خانه اش در حالی که زیر آتش گلوله قرار داشت، موفق به فرار شدند.

او گفت که بعدا با بازگشت به دهکده خانه های سوخته و اجساد افراد سالمند را دیده که موفق به فرار نشده بودند.

ژنرال ملادیچ در حال حاضر به اتهام نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت درحال محاکمه است.

دادگاه آقای ملادیچ در ماه مه سال جاری و یک روز پس از آغاز به کار، به دلیل آن که دادستان از ارائه تمامی شواهد به وکیل مدافع خودداری کرد، به تعویق افتاد.