کشته شدن يازده نفر مکزيک

يازده نفر در تبادل آتش بين پليس و مهاجمان مسلح در شمال مکزيک کشته شدند. مقامات مکزيک می گويند که نیروهای پليس در جاده ايالت سينالوآ که شاهد خشونت و درگيريهای زيادی بوده است، هدف یک حمله غافلگیرانه قرار گرفته بودند.

ماه گذشته هم یک مقام ارشد پلیس در همین ایالت به قتل رسید.

سینولوآ پایگاه یک گروه از قاچاقچیان مواد مخدر به همین نام است.

گروه قاچاقچیان سینولوآ یکی از قدرتمندترین کارتلهای قاچاق مواد مخدر مکزیک محسوب می شود.