درخواست ابوحمزه برای تجدید نظر در حکم استردادش به آمریکا

ابو حمزه روحانی افراطی بریتانیایی که از سوی آمریکا به اتهام اقدامات تروریستی تحت تعقیب است و حکم استردادش به آمریکا صادر شده، از دادگاه حقوق بشر اروپا خواهان تجدید نظر در خصوص این حکم شده است.

خبرنگاران می گویند تا زمانی که دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد پذیرفتن و یا رد درخواست تجدیدنظر تصمیم گیری نکرده، امکان استرداد ابوحمزه به آمریکا وجود ندارد.

در ماه آوریل این دادگاه از تصمیم یک دادگاه بریتانیایی مبنی بر تائید حکم استرداد ابوحمزه حمایت کرد.

ابو حمزه در آمریکا با چند اتهام تروریستی مواجه است. دادستانی آمریکا او را به تلاش برای بر پا کردن اردوگاهی برای آموزش اعمال تروریستی و دست داشتن در آدم ربایی در یمن متهم کرده است که به کشته شدن چهار گروگان منجر شد.