تجمع معدنچیان اسپانیا در مادرید

کارگران معدن ذغالسنگ در اسپانیا در اعتراض به قطع یارانه های دولتی در مرکز شهر مادرید تجمع کردند.

آنها در حالی که کلاه های ایمنی به سر داشتند، وارد یکی از میدان های اصلی شهر مادرید شده و در آنجا تجمع کردند.

قرار است این معدنچیان روز چهارشنبه در یک راهپیمایی بزرگ شرکت کنند. آنها در چند هفته اخیر، صدها کیلومتر را از مناطق شمالی اسپانیا، که معدن ها در آن قرار دارند، پیاده، به سمت مادرید طی کردند.

دولت اسپانیا حدود دو سوم یارانه ای را که به شرکت های استخراج ذغالسنگ اختصاص می داد، قطع کرده است.

تظاهرکنندگان می گویند با قطع یارانه ها، هزاران نفر شغل خود را از دست خواهند داد.