پیلای: تبعیض قومی در قرقیزستان به خشونت منجر می‌شود

ناوی پیلای، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که ادامه تبعیض علیه اقلیت های قومی در قرقیزستان ممکن است به بروز خشونت بیشتر در این کشور منجر شود.

خانم پیلای در حال انجام اولین سفر رسمی خود به قرقیزستان است که دو سال قبل در درگیری میان قرقیزها و اقلیت ازبک آن دست کم ۴۵۰ نفر کشته شدند.

بیشتر کشته شدگان این درگیری‌ها ازبک بودند. سه چهارم دستگیر شدگان را نیز ازبک‌ها تشکیل می‌دادند.