انتقاد روزنامه دولتی چین از اظهارات هیلاری کلینتون

روزنامه رسمی حزب کمونیست چین از اظهارات هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در ستایش از دموکراسی انتقاد کرده است.

خانم کلینتون در مغولستان که به تازگی انتخاباتی برگزار کرد، سیستم سیاسی این کشور را الگویی برای دموکراسی در آسیا توصیف کرد.

روزنامه مردم در سرمقاله خود نوشته است در حالی که آسیا با رشد رو به رو است، غرب هنوز درگیر بحران اقتصادی است.

این روزنامه نوشته است که این نشان می دهد که سایر کشورها می توانند راه متفاوتی را در پیش بگیرند.