مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران: اتفاق خاصی نیفتاده

احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، می‌گوید که در ده روز گذشته، یعنی پس از آغاز تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران، "اتفاق خاصی" در بازار نفت ایران نیفتاده است.

آقای قلعه‌بانی گفته است که صادرات نفت به بعضی کشورهای اروپایی از شش یا هفت ماه گذشته قطع شده بوده است.

به گفته او ایران برای صادرات بخشی از نفت خود کشورهای جایگزینی پیدا کرده است.

اتحادیه اروپا از اول ژوئیه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرده است که به موجب آن هیچ یک از کشورهای عضو این اتحادیه دیگر از ایران نفت نمی‌خرند و همچنین ارائه خدمات بیمه‌ای به صنعت نفت و حمل و نقل دریایی نفت ایران محدود می‌شود.