سقوط یک هواپیمای آموزشی در قزوین

سقوط یک هواپیمای آموزشی در حوالی قزوین به مرگ خلبان و کارآموزی که سرنشین آن بود، انجامید.

علی محمد آهنی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین، اعلام کرده است که این هواپیما از مدل سسنا ۱۷۲ و متعلق به شرکت آموزشی-پروازی "معراج قزوین" بوده است.

به گفته مقامات آتش‌نشانی قزوین سقوط این هواپیما در هنگام کاهش ارتفاع برای فرود رخ داده است.

هنوز دلیلی برای سقوط این هواپیما اعلام نشده است.