بهمن احمدی امویی به بند عمومی منتقل شد

بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار ایرانی که نزدیک به ۲۰ روز در سلول انفرادی زندان رجایی شهر به سر می برد به بند زندانیان سیاسی این زندان منتقل شد. این روزنامه ‌نگار پیشتر در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی بود، اما پس از بروز درگیری در مراسم سالگرد هدی صابر در زندان اوین، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

بهمن احمدی امویی سه سال پیش بعد از نوشتن چند مقاله انتقادی درباره عملکرد اقتصادی دولت بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد.