اوباما تحریم های برمه را کاهش داد

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که شرکت های آمریکایی اکنون اجازه خواهند یافت "به شکلی مسئولانه در برمه تجارت کنند."

او ماه گذشته قول تخفیف محدودیت ها بر سرمایه گذاری در برمه را داده بود.

اما او هشدار داد که آمریکا همچنان "عمیقا نگران" فقدان دموکراسی در برمه است و پافشاری کرد که ناقضان حقوق بشر همچنان موضوع تحریم ها خواهند بود.

این اقدام آقای اوباما در واکنش به اصلاحات اخیر در نظام سیاسی برمه و آزادی زندانیان سیاسی در آن کشور صورت می گیرد.

او در بیانیه ای گفت: "کاهش تحریم ها علامتی روشن در حمایت ما از اصلاحات است و مشوق های فوری برای اصلاح طلبان و فواید قابل توجه برای مردم برمه به همراه می آورد."