حزب حاکم تایلند برای سرنگونی حکومت پادشاهی تلاش نمی‌کند

دادگاه قانون اساسی تایلند، ادعاهای مطرح شده در این باره را که حزب حاکم در تلاش است تا با تغییر در قانون اساسی حکومت پادشاهی را سرنگون کند، رد کرده است.

قانونگذاران وابسته به حزب حاکم تایلند، قانون اساسی آن کشور را که به گفته آنها پس از کودتای ارتش در سال ۲۰۰۶ میلادی تصویب شده، غیردموکراتیک می دانند.

در مقابل مخالفان به دادگاه قانون اساسی گفته اند که هر گونه تغییری در قانون اساسی تهدیدی برای حکومت پادشاهی به شمار می رود.

براساس گزارش های دریافتی، این دادگاه گفته است که برای تصویب هر گونه طرحی در ارتباط با تغییر در قانون اساسی، برگزاری رفراندوم امری ضروری است.

گفته شده این رویارویی ها می تواند به شعله ور شدن تنش های سیاسی دراین کشور دامن بزند.