فرمانده نیروی انتظامی: ۱۳۰ هزار ایرانی دائم الخمر هستند

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با زیر سئوال بردن آمار معتادان به الکل در ایران گفته که ۱۳۰ هزار ایرانی معتاد به الکل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی مقدم در همایش معاونان اجتماعی نیروی انتظامی گفته که "یک دهم معتادان کشور مصرف کننده دائم الخمر مشروب هستند."

به گفته فرمانده نیروی انتظامی، برخی "می گویند در ایران ۲۰۰ هزار معتاد الکلی وجود دارد که این آمار مشکوک است در دنیا ۱۰ برابر معتادان مواد مخدر معتاد الکلی وجود دارد اما در ایران یک دهم معتادان مواد مخدر، معتاد الکلی داریم."

مبنای محاسبه فرمانده نیروی انتظامی آماری است که از معتادان مواد مخدر وجود دارد. بر اساس آمارهای رسمی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ایران معتاد به مواد مخدر هستند که ده درصد آن می شود ۱۳۰ هزار نفر.

خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران ممنوع است و بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، نوشیدن مشروب الکلی برای مسلمانان جرم است و اگر کسی مشروبات الکلی بنوشد، در بارهای اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق می خورد.

اما اگر کسی که دو بار به جرم نوشیدن الکل شلاق خورده باشد، برای بار سوم مشروب بنوشد، طبق قانون مجازات اسلامی به مرگ محکوم می شود.

در سالیان اخیر مقامات رسمی و دولتی از سخن گفتن در باره مصرف مشروبات الکلی خودداری می کردند اما در ماههای اخیر گزارش های متعددی در باره افزایش مصرف مشروبات الکلی منتشر شده است.

نگرانی از رواج مصرف الکل در جنوب شهر تهران و مثبت بودن نتیجه آزمایش الکل یک چهارم از رانندگان تهرانی از نمونه گزارشهایی است که در دو ماه اخیر منتشر شده است.