هشدار درباره بیکاری 'گسترده' شالیکاران ایرانی

نایب رئیس انجمن برنج در ایران می گوید واردات "بی سابقه باعث بیکاری گسترده" شالیکاران ایرانی شده است.

پرویز حسین نتاج ، به خبرگزاری های ایران گفته است که با وجود ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی، بازار ایران مملو از برنج های آمریکایی و هندی است.

او همچنین گفته دولت به طور میانگین یک میلیون تن برنج وارد می کند در حالیکه در بدترین حالت نیاز ایران به واردات برنج ، ۴۰۰ هزار تن در سال است.