کمیته امداد ایران صندوق صدقه دیجیتالی راه‌اندازی می‌کند

یکی از مدیران کمیته امداد امام خمینی در ایران گفته است که "برای سرعت دادن و تسهیل جمع‌آوری کمک‌های مردمی" این کمیته به دنبال راه‌اندازی صندوق‌های صدقه دیجیتال است.

محسن سنایی، مدیرکل انفاقات و صدقات کمیته امداد امام خمینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از تبدیل صندوق‌های صدقه کوچک به صندوق‌های الکترونیکی خبر داد و گفت که این صندوق‌ها مطابق فناوری روز طراحی شده‌اند و امکان شمارش کمک‌های مردمی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان‌پذیر می کنند.

او گفت که این صندوق‌ها با بهره‌گیری از مکانیزم تخلیه الکترونیکی بدون دسترسی عوامل به وجوه نقدی و نیز با صدور قبض رسید طراحی شده است.

آقای سنایی همچنین با بیان این که در مجموع ۸ میلیون صندوق صدقه در ایران وجود دارد، گفت که کمیته امداد در سال گذشته از طریق صندوق‌های صدقات ۱۲۵ میلیارد تومان کمک مردمی جمع‌آوری کرده است.