نگرانی دیده‌بان حقوق بشر از وضعیت هزاران بازداشتی‌ در لیبی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مقامات لیبی خواسته تا مسئولیت حدود ۵ هزار نفری را که بدون اتهام رسمی توسط گروه‌های پیکارجو به اسارت گرفته شده اند، برعهده بگیرند.

این گروه مدافع حقوق بشر می گوید پرونده افرادی را در اختیار دارد که در زمان اسارت توسط گروه‌های پیکارجو، به شدت شکنجه شده اند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اکثر بازداشتی ها، از حامیان معمر قذافی، رهبر سابق لیبی بودند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر بعضی از این زندانیان بیش از یک سال است که در اسارت بسر می برند و علیرغم درخواست جامعه بین المللی هیچ دادگاهی برای آنها تشکیل نشده است.

گفته شده بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل محروم هستند.