برگزارکنندگان کنسرت اسپرینگستین میکروفون‌ها را قطع کردند

بروس اسپرینگستین و پال مکارتنی روز شنبه در پایان کنسرتی که در لندن و در هوای باز اجرا می شد، صحنه را بدون خداحافظی ترک کردند.

این به دلیل قطع میکروفون‌ها به دست برگزار کنندگان کنسرت بود.

آنها گفتند مدت زمانی که به این کنسرت اختصاص داده شده بود به اتمام رسیده و خوانندگان باید صحنه را ترک می کردند.

آنها همچنین گفتند این کار به دلیل رعایت قانون ساعات منع سر و صدا در محله اجرای کنسرت انجام گرفته است.

بروس اسپرینگستین بیش از سه ساعت روی صحنه موسیقی اجرا کرده بود که از پال مکارتنی، خواننده سابق گروه بیتلز دعوت کرد تا روی صحنه بیاید و چند آهنگ معروف خود را اجرا کند.

اما برگزار کنندگان کنسرت میکروفون ها را قطع کردند و این دو خواننده ناچار شدند صحنه را بدون خداحافظی با هوادارانشان ترک کنند.