۴۰۰ کارگر زاگرس خودرو 'بیکار شدند'

محمد گودرزی، دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از بیکار شدن ۴۰۰ کارگر این کارخانه در دو ماه گذشته خبر داده است.

آقای گودرزی گفته است: "کارخانه زاگرس خودرو به دلیل قطع روابط کاری با کشور مالزی، طرف قرارداد این واحد تولیدی، به صورت نیمه تعطیل درآمده است".

به گفته او دویست نفر از کارگران این کارخانه در اردیبهشت امسال بیکار شده بودند و پس از آن نیز کارخانه به تدریج قرارداد ۲۰۰ نفر دیگر را تمدید نکرده است. آقای گودرزی می‌گوید زاگرس خودرو اکنون تنها صد کارگر دارد.

واحدهای تولیدی و صنعتی ایران با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، و به تبع آن افزایش قیمت انرژی، و اجرای تحریم‌های بین‌المللی، با مشکلات زیادی روبرو هستند.