مصلحی: دشمنان تلاش دارند سیاست خارجی ایران تغییر کند

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران گفت که "دشمنان" جمهوری اسلامی تلاش دارند کاری کنند که مردم ایران "خواستار تغییر سیاست های خارجی کشور" شوند.

آقای مصلحی امروز یکشنبه ۲۵ تیر (۱۵ ژوئیه) در قم اظهار داشت: "دشمنان تلاش می کنند که میان ملت و نظام جدایی ایجاد کنند و با تمرکز بر ارسال گزارش ها و مستندسازی های دروغین، این نقشه ها را دنبال کنند".

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به نظرسنجی یکی از سایت های داخلی ایران در مورد پرونده هسته ای، این نظرسنجی را "کنترل نشده" توصیف کرد.

اظهارات وزیر اطلاعات ایران ظاهرا به نظرسنجی سه شنبه ۱۳ تیر سایت شبکه خبر تلویزیون ایران اشاره دارد که طی آن، ۶۳ درصد از پاسخ دهندگان خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران در برابر لغو تدریجی تحریم‌های بین المللی شده بودند.

آقای مصلحی افزود که در پی انتشار این نظرسنجی بر روی اینترنت، "بی بی سی تمام افراد خود را به منظور شرکت در این نظرسنجی و اعلام نظر مخالف فراخواند تا نتیجه دلخواه خود را رقم بزند."