نیروهای بین المللی از مرزهای کنگو و روآندا محافظت می کنند

گزارش ها از اجلاس اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا حکایت از آن دارند که رهبران کشورهای کنگو و روآندا توافق کرده اند تا نیروهای بین المللی بی طرف از مناطق پرتنش مرزی میان دو کشور نگهبانی کنند.

بنابر این توافق مناطقی در شرق کنگو که شورشیان مسلح در آن فعالانه حضور دارند توسط نیروهای بین المللی مرزبانی خواهد شد.

پائل کاگامه و جوزف کبیلا رهبران این دو کشور در جریان اجلاس اتحادیه اروپا رو در رو دیدار و گفتگو کردند.

این توافق در حالی صورت می گیرد که شورشیان مسلح در شرق کنگو زندگی هزاران شهروند بی خانمان شده این مناطق را در کنترل خود گرفته اند.

کنگو روآندا را به حمایت از شورشیان متهم می کند. ادعایی که دولتمردان در کیگالی، پایتخت روآندا، آن را رد می کنند.